Бізнес-розвідка

Бізнес-розвідка, перевірка фінансового стану контрагентів.

Бізнес-розвідка полягає на ознайомленні з контрагентом, як потенційним, так і існуючим, з точки зору його платоспроможності, кредитоспроможності, його минулого, намірів, майна, яким він володіє. Така інформація є дуже суттєвою для фірм, що надають комерційний кредит. Конфіденційність бізнес-розвідки гарантована. Це свого роду тихий аудит, в якому ми представляємо торговельні звіти, і перевіряємо, чи, наприклад, дане товариство не є ще одним новоствореним підприємством (після попередніх збанкрутілих, ліквідованих або «покинутих») голови правління або членів правління, його можливий зв’язок з іншими суб’єктами господарювання. Звіт з бізнес-розвідки може містити також інформацію про дії, які виконав боржник з метою перешкодити стягненню заборгованості, що є підставою до визнання їх недійсними або подання позову до правоохоронних органів. З досвіду довготривалої співпраці з деякими нашими Клієнтами випливає зворотна залежність: замовляння нам періодичної бізнес-розвідки у довшій перспективі призводить до зменшення кількості замовлень стягнення заборгованості. Активна, поглиблена бізнес-розвідка, особливо в галузі стягнення проблемної заборгованості, має першочергове значення. Слід пам’ятати про те, що головним критерієм бізнес-розвідки є обсяг і характер інформації, а отже, – якість звіту. Ретельний, дійсно достовірний і змістовний звіт, який містить широкий спектр актуальних даних, дозволяє уникнути нечесного контрагента, і одночасно виявляє факти, які допомагають при стягненні заборгованості. Тематика бізнес-розвідки детальніше представлена в статті «Ризик в процесі управління дебіторською заборгованістю в Товаристві – практика і приклади застосування в бізнесі».

В залежності від домовленості ми виконуємо наступні бізнес-розвідки:

1.Скорочена бізнес-розвідка – містить дані, які стосуються існування і діяльності фірми, отримані, внаслідок перегляду установчих документів, огляду використовуваних об’єктів та зібрані з оточуючого середовища.

 

  1. Поглиблена бізнес-розвідка включає:

Встановлення актуальної адреси прописки і фактичного місця проживання боржників, які приховуються,

– Встановлення нового місця ведення господарської діяльності вказаними суб’єктами господарювання,

– Пошук складових частин рухомого і нерухомого майна фізичних осіб або фірм з точки зору проведення ефективного стягнення заборгованості судовим виконавцем,

– Встановлення джерел доходів суб’єктів господарювання або осіб, вказаних Замовником,

– Ведення інших пошукових дій – згідно з потребами Замовника.

– Пошук дійсної фізичної адреси місця прописки, а також локалізації фактичного місця перебування боржників, що переховуються,

– Встановлення місцезнаходження нового офісу чи місця ведення господарської діяльності вказаних осіб і фірм,

– Встановлення рухомих і не рухомих активів як фізичних осіб, так і фірм з точки зору можливості проведення ефективного отримання боргу, шляхом судового виконавчого провадження,

– Визначення джерел доходів юридичних та фізичних осіб, вказаних Замовником,

– Проведення інших пошукових дій, відповідно до потреб Замовника.