Kancelaria Prawna GM Consulting zapewnia kompleksową pomoc prawną obcokrajowcom, przeciwko którym toczy się postępowanie karne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tym którzy w takim postępowaniu uczestniczą na zasadach pokrzywdzonego bądź oskarżyciela posiłkowego.

 

Głównie zajmujemy się sprawami odpowiedzialności za przestępstwa:

 

  • Łapownictwa.
  • Płatnej protekcji.
  • Przyjmowania korzyści majątkowych.
  • Przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych lub zawodowych.
  • Składania fałszywych zeznań, poświadczenia nieprawdy.
  • Podrabiania i przerabiania dokumentów.
  • Oszustw i wyłudzeń,
  • Prania brudnych pieniędzy, fałszowania pieniędzy oraz papierów wartościowych i inne przeciwko obrotowi gospodarczemu;
  • Bezpieczeństwu w ruchu drogowym;
  • Przeciwko czci i nietykalności cielesnej;

By zapewnić komfort klientom możemy umówić się na konsultacje prawne we Lwowie.