Referencje dla GM Consulting z Tradycja sp. z o.o.

Referencje dla GM Consulting z Tradycja Sp.z.o

Z przyjemnością informuję, że wspólpracujemy z Kancelarią Prawną GM Consulting S. z o.o., która przeprowadziła proces rejestracji naszej firmy i od tego momentu wspiera nasze działania od strony prawnej w zakresie prawa handlowego, cywilnego oraz podatkowego. Prawnicy Kancelarii przygotowują dla naszej firmy opinie prawne dotyczące zawieranych umów handlowych z kontrahentami, jak również udzielają porad prawnych w zakresie bieżącej działalności gospodarczej mojego przedsiębiorstwa.

W szczególności chcemy podkreślić bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, a także duży profesjonalizmy, jakim wykazują się prawnicy Kancelarii w związku z realizacją procesu rejestracji spólek. Dzięki ich dyspozycyjności, zaangażowaniu oraz rozumieniu problematyki zagadnień prawnych, z którymi się zwracam, nasza współpraca układa się bardzo pomyślnie. Z tego powodu jesteśmy zadowoleni z realizacji powierzonych Kancelarii Prawnej GM Consulting sp. z o. o. zadań oraz z efektywności i solidności podejmowanych działań.

Możemy z przekonaniem polecić tę Kancelarię jako godnego zaufania partnera świadczącego pomoc prawną na bardzo wysokim poziomie.