Kancelaria Prawna GM Consulting z siedzibą w Rzeszowie zapewnia ALBO sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie stałą obsługę prawną od dnia 20 lutego 2015 r. do dnia dzisiejszego. Zakres stałej obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarie Prawną GM Consulting jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. doradztwo w bieżących sprawach ALBO sp. z o. o.. sporządzanie opinii i analiz prawnych, negocjacje z kontrahentami ALBO sp. z o. o., opracowywanie projektów um., pism i dokumentów, weryfikację i nanoszenie poprawek na projekty umów. pism i dokument. przygotowanych przez pracowników ALBO sp. z o. o. lub jego kontrahentów. reprezentację ALBO sp. z o. o. w postępowaniu przed organami administracji rządowej i samorządowej, sądami powszechnymi, Biurem Generalnego Inspektora Transportu Drogowego przygotowanie od strony formalnej i prawnej posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu ALBO Sp. z o. o. oraz uczestniczenie w nich, przygotowanie i nadzór nad prowadzonymi postępowaniami w sprawie udzielenia zamówień publicznych. Rzetelność, dokładność, pełen profesjonalizm. doskonałe kwalifikacje językowe (j. ukraińskiego i j. rosyjskiego), pełna dyspozycyjność, nowoczesna organizacja pracy 7. wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (pchla informatyzacja w wymianie dokumentów. poczta elektroniczna, podpis elektroniczny, itp.), a także biegło. prawników Kancelaria Prawnej i partnerzy niejednokrotnie ostrzegły ALBO Sp. z o. o. przed poważnymi i negatywnymi w skutkach konsekwencjami. których bez fachowej pomocy Kancelarii Prawnej nie udarłoby się uniknąć. ALBO Sp. z o. o. współpracująca z Kancelarią Prawna GM Consulting rekomenduje jej usług. ALBO Sp. o.o.