Kancelaria Prawna GM Consulting z siedziba w Rzeszowie zapewnia Gradec Pol sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie stałą obstugę prawną od dnia 26 kwietnia 2014 r. do dnia dzisiejszego. Zakres stałej obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarie Prawną GM Consulting jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. dorad.. w bieżących sprawach Gradec Pol sp. z o. o., sporządzanie opinii i analiz prawnych, negocjacje z kontrahentami Gradec Pol sp. z o. o., opracowywanie projektów umów, pism i dokumentów, weryfikację i nanoszenie poprawek na projekty umów, pism i dokumentów przygotowanych przez pracowników Gradec Pol sp. z o. o. lub jego kontrahentów, reprezentację Gradec Pol sp. z o. o. w postępowaniu przed organami administracji rządowej i samorządowej, sądami powszechnymi, Biurem Generalnego Inspektora Transportu Drogowego przygotowanie od strony formalnej i prawnej posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu Gradec Pol sp. z o. o. oraz uczestniczenie w nich, przygotowanie i nadzór nad prowadzonymi postępowaniami w sprawie udzielenia zamówień publicznych. Rzetelność dokładność, pełen profesjonalizm, doskonale kwalifikacje językowe (j. ukraińskiego i j. rosyjskiego), pełna dyspozycyjność, nowoczesna organizacja pracy z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (pełna informatyzacja VJ wymianie dokumentów, poczta elektroniczna, podpis elektroniczny, itp.), a także biegłość prawników Kancelaria Prawnej i partnerzy niejednokrotnie ustrzegły Gradec Pol sp. z o. o. przed poważnymi i negatywnymi w skutkach konsekwencjami, których bez fachowej pomocy Kancelarii Prawnej nie udałoby się uniknąć. Gradec Pol sp. z o. o. współpracująca z Kancelarią Prawną GM Consulting rekomenduje jej usług.