Kancelaria Prawna GM Consulting wspólnie z doświadczonymi adwokatami z Ukrainy realizuje pomoc prawną w postaci obrony oraz reprezentacji Polaków przeciwko, którym toczy się postępowanie karne na terytorium Ukrainy lub jeżeli obywatele polscy uczestniczą w takim postępowaniu w charakterze pokrzywdzonego bądź oskarżyciela posiłkowego.

Zajmujemy się sprawami odpowiedzialności za przestępstwa z zakresu:

 •               bezpieczeństwa w ruchu drogowego;
 •               czci i nietykalności cielesnej;
 •               łapownictwa,
 •               płatnej protekcji,
 •               przyjmowania korzyści majątkowych,
 •               przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych lub zawodowych;
 •               składania fałszywych zeznań,
 •               poświadczenia nieprawdy,
 •               podrabiania i przerabiania dokumentów;
 •               oszustw, wyłudzeń,
 •               prania brudnych pieniędzy, fałszowania pieniędzy oraz papierów wartościowych i inne przeciwko obrotowi gospodarczemu;

W ramach współpracy z naszą fundacją POLSKIE CENTRUM PRAWA IUSTUS, konsultacji prawnych udzialmy również w Lwowskim biurze