Wsparcie egzekucji komorniczej

Wydane przez sąd orzeczenie o zapłacie nie oznacza jeszcze odzyskania należności. Dłużnik może bowiem nie zapłacić, pomimo, iż ciąży na nim prawomocny wyrok. W takich sytuacjach musi zostać przeprowadzone postępowanie egzekucyjne, czyli dochodzenie roszczeń przez komornika. Samo przesłanie sprawy do postępowania komorniczego także często może nie przynosi pożądanego efektu. Firma Windykacja”GM Consulting» wspomaga egzekucję komorniczą dokonując ustaleń w drodze wywiadu gospodarczego, oraz nasi inspektorzy reprezentują wierzyciela bezpośrednio podczas czynności wykonywanych przez Komornika.

Pamiętajmy, że organ egzekucyjny (komornik) nie ma obowiązku szukania składników majątkowych dłużnika i to wierzyciel jest zobowiązany je wskazać.

Więcej informacji o segnencie windykacji należności znajdziecie Państwo w dziale windykacja.