Windykacja na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. 

Przedstawione poniżej działania z zakresu windykacja należności nazywane są często „Windykacją twardą”. Kierowane są do dłużników zakwalifikowanych przez naszych zleceniodawców jako straconych w dalszej współpracy handlowej. W przypadku windykacji miękkiej opisanej w działaniu Monitoring płatności, skupiamy się na zapłacie przy zachowaniu dalszej współpracy z kontrahentem. Natomiast w windykacji twardej skupiamy się tylko i wyłącznie na użyciu wszelkich dostępnych środków prawnych w celu szybkiego wyegzekwowania należności naszego Zleceniodawcy. W tym segmencie wyróżnimy następujące działania:

Windykacja przedsądowa

Kancelaria Prawna podejmuje działania windykacyjne mające na celu zmobilizowanie dłużnika do uregulowania należności i uniknięcia konsekwencji prawno-finansowych. Kancelaria prawna w porozumieniu z wierzycielem może negocjować możliwość spłaty ratalnej. Jednocześnie zadłużenie jest publikowane w Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej, Informatorach branżowych, giełdach i innych rejestrach gospodarczych. Przed przystąpieniem do negocjacji windykator terenowy wraz z obsługującym dane zlecenie pracownikiem biurowym, przygotowują na temat dłużnika kompleksowy wywiad gospodarczy, który pozwala ustalić jego kondycję finansową i majątek, a także inne informacje o funkcjonowaniu dłużnika, które stanowią niezbędne atuty w dalszej windykacji należności, co w konsekwencji pozwoli na skuteczne ściągnięcie należności.

Postępowanie sądowe

Istnieje odsetek spraw które nie kończą się odzyskaniem należności na drodze polubownej i wymagają skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Skompletowane na etapie windykacji polubownej dokumenty pozwalają na szybkie skierowanie sprawy na drogę sądową. Kierujemy sprawy na drogę postępowania Sądowego w oparciu o kodeks cywilny, karny lub prawo upadłościowe. W trakcie postępowania sądowego nasi adwokaci zajmują się również reprezentowaniem Zleceniodawcy . Więcej informacji w zakładce „obsługa prawna”

Windykacja przed egzekucyjna

Ten etap obejmuje działania w zakresie windykacji polubownej realizowane po otrzymaniu wyroku lub nakazu sądowego. Jest to etap próby polubownej windykacji należności. W oparciu o posiadany wywiad gospodarczy negocjujemy warunki uregulowania należności, nadzorujemy ich spłatę, ale również gromadzimy niezbędne dokumenty, aby skierować sprawę do egzekucji komorniczej.

Postępowanie egzekucyjne, egzekucja komornicza – wsparcie

Wydane przez sąd orzeczenie o zapłacie nie oznacza jeszcze odzyskania należności. Dłużnik może bowiem nie zapłacić, pomimo, iż ciąży na nim prawomocny wyrok. W takich sytuacjach musi zostać przeprowadzone postępowanie egzekucyjne, czyli dochodzenie roszczeń przez komornika. Samo przesłanie sprawy do postępowania komorniczego także może nie przynieść pożądanego efektu. Nasza Kancelaria Prawna wspomaga również egzekucję komorniczą. dokonuje ustaleń w drodze wywiadu, oraz nasi inspektorzy reprezentują wierzyciela bezpośrednio podczas czynności wykonywanych przez Komornika.
Pamiętajmy, że organ egzekucyjny (komornik) nie ma obowiązku szukania składników majątkowych dłużnika i to wierzyciel jest zobowiązany je wskazać.