Windykacja polubowna.

Tylko bieżący nadzór nad płatnościami stanowi nowoczesną i efektywną metodę postępowania ograniczającego powstawanie zatorów płatniczych. Monitoring płatności można nazwać pierwszym etapem właściwego procesu windykacji należności, etap który nie zraża klienta, a w sposób zdecydowany dyscyplinuje go. Telefon z działu finansowego firmy powinien przypomnieć płatnikowi o braku zapłaty już po upływie terminu płatności. Część firm rezygnuje z tej formy windykacji należności, przekazując monitoring płatności od razu do Kancelarii Prawnej lub firmy windykacyjnej. Firma w takim przypadku przekazuje w umówionym dniu wykaz niezapłaconych faktur. Naszym pierwszym działaniem jest telefon do klienta i rozmowa z osobą odpowiedzialną za płatności.

Osoba ta jest informowana o tym że kancelaria prawna zajmuje się Państwa płatnościami. Jest uzgadniany stosunkowo krótki termin płatności. Jeżeli dłużnik nie wywiąże się z zawartych ustaleń kolejnym krokiem windykacyjnym jest wystosowanie wezwania do zapłaty, które dostarcza osobiście jeden z naszych inspektorów terenowych. Udając się do siedziby dłużnika prowadzi on mediacje, ale zarazem zbiera podstawowe informacje niezbędne do wykorzystania w przypadku potrzeby zastosowania bardziej restrykcyjnych działań windykacyjnych. Takie działanie nie naraża naszych zleceniodawców na utratę kontaktów handlowych, a jednocześnie odznacza się bardzo wysoką skutecznością.Wszystkim podejmowanym krokom na tym etapie towarzyszy zasada uzyskania zapłaty należności bez utraty kontaktów handlowych przez naszych Klientów.