Audyt należności

Audyt należności Profilaktyka w windykacji należności,

Audyt bezpieczeństwa przepływów finansowych jest usługą pozwalającą na ocenę procesów związanych z bezpieczeństwem Państwa należności. Podczas badania audytowego w siedzibie klienta kontrolujemy wszystkie obszary związane z bezpieczeństwem finansowym realizowanej sprzedaży, ujawniamy luki i analizujemy ich wpływ bezpieczeństwo należności, by w konsekwencji przedstawić wnioski i rozwiązania które pozwolą zminimalizować ryzyko w zakresie znaczących opóźnień lub utraty należności.

 

Etapy prowadzonego audytu:

  • Analiza procesów finansowych klienta. Obejmuje analizę procesów w siedzibie klienta. Audytowane są obszary począwszy od zasad weryfikacji nowych klientów, poprzez zapisy umów związane z udzielanym kredytem kupieckim, jakość dokumentów związanych z bieżącą sprzedażą, zaangażowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych w proces spływu należności do odzyskania należności
  • Opracowanie Raportu audytowego.W oparciu o uzyskane informacje dotyczące istniejących procesów, odniesione do indywidualnej specyfiki przedsiębiorstwa i branży nasi specjaliści opracowują raport audytowy.
  • Prezentacja raportu audytowego.Klientowi prezentowany jest raport zawierający opis funkcjonujących procesów wraz z analizą skutków stwierdzonych luk, oraz zaleceniami niezbędnych zmian.

Na odrębnych warunkach prowadzimy również szkolenia pracowników Klienta odpowiadających za windykację należności oraz udzielamy pomocy w zakresie konstruowania umów handlowych z klientami. Sprawdzamy czy kontrahent nie figuruje jako nierzetelny w dostępnych nam zasobach informatycznych. W ramach stałej współpracy również zaopatrujemy firmę we wzory pism pomagające dyscyplinować płatników.

Dodatkowo idąc naprzeciw licznym zapytaniom naszych klientów do oferty prewencyjnej dołączona została pieczątka windykacyjna przeznaczona do stemplowania faktur i wezwań do zapłaty. Szczegóły dotyczące nabycia i zasad stosowania znajdziecie Państwo w zakładce „pieczęć prewencyjna”