Odzyskaj spokój swój i najbliższych, przeprowadzimy Twoją upadłość konsumencką. 

Idąc za stanowiskiem jednego ze współtwórców reformy prawa upadłościowego „zdolność upadłościowa osoby fizycznej jest uprawnieniem, a nie przywilejem”.

„Upadłość konsumencka, to upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, co w określonych przypadkach nie wyklucza zdolności upadłościowej osób, które w przeszłości prowadziły działalność gospodarczą i zadłużenie powstało w wyniku prowadzenia tej działalności. Możliwość ogłoszenia tego rodzaju upadłości istnieje od 2003 roku, jednak dopiero zmiana przepisów, która weszła w życie od 01 stycznia 2015 roku powoduje, iż instytucja ta może stać się sposobem na drugą szansę zaistnienia w społeczeństwie i umorzenie długów osób fizycznych. Twórcy reformy prawa upadłościowego uznali, iż niewypłacalność jest zjawiskiem społecznym i podobnie jak np. alkoholizm dotyka nie tylko dłużnika, ale również jego najbliższe otoczenie. Dlatego w oparciu o nowe przepisy, jeżeli dłużnik spełni określone przesłanki Sąd uzyskuje możliwość umorzenia znacznej części lub w szczególnych przypadkach całości zadłużenia.

W zakresie obsługi upadłości konsumenckiej wykonywana jest:

  • Analiza sytuacji dłużnika pod kątem zdolności upadłościowej
  • Kompleksowe doradztwo związane z umarzaniem długów i upadłością konsumencką
  • Przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i złożenie zgodnie z właściwością Sądu
  • Reprezentowanie upadłych w trakcie postępowania upadłościowego
  • Przygotowywanie wniosków do Sądu o zmianę sposobu spłat zadłużenia
  • Inne czynności prawne wynikające w toku prowadzonego postępowania upadłościowego.

Masz problem z niewypłacalnością zadzwoń i umów się na konsultację z naszymi prawnikami.

Rozpoczęliśmy również publikację bierzących informacji w zakresie upadłość konsumencka na naszym blogu w zakładce o tej samej nawie. Wszelkie pytania proszę kierować na e-mail lub telefonicznie.