SPRZEDAŻ SPÓŁEK

Kancelaria Prawna GM Consulting oferuje Państwu pomoc prawną oraz pośrednictwo w sprzedaży lub nabyciu udziałów w spółkach prawa handlowego: nowo założonych, oraz działających na rynku.

Spółki nowe (z tzw czystą kartoteką). Kancelaria Prawna GM Consulting pośredniczy w podmiotów, oraz oferuje gotowe, czyste spółki w ten sposób zapewnia szybki i efektywny start w polskiej rzeczywistości biznesowej.

Pośrednicząc w sprzedaży dokonamy dodatkowo wszelkie modyfikacje, takie jak: zmiana zakresu prowadzonej działalności, siedziby, firmy spółki, składu zarządu itp. O zaistniałych przekształceniach powiadamiamy odpowiednie organy rejestrujące.

Spółki działające na rynku. Kancelaria Prawna GM Consulting oferuje Spółki posiadające historię prowadzonej działalności. Takie podmioty podlegają uprzedniemu dokładnemu sprawdzeniu, analizie dokumentacji księgowej i założycielskiej, a następnie po skompletowaniu dokumentów, bez ukrytych obciążeń lub zobowiązań, oferowane są naszym Klientom.

Nasi prawnicy zapewniają Państwu profesjonalną obsługę w zakresie audytu księgowego, pomoc prawną w całym procesie sprzedaży lub nabyciu udziałów spółki, oraz przygotowanie dokumentów, w tym formularzy do zgłoszenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.