Dłużnicy przeciwko, którym toczy się postępowanie sądowe lub egzekucyjne często nie walczą o obronę swoich praw. Z naszego doświadczenia wynika że powodem takiego stanu rzeczy jest załamanie psychiczne dłużnika i brak niezbędnej wiedzy prawnej prowadzące do przeświadczenia, że wierzytelność prawomocnie stwierdzona przez sąd jest całkowicie zasadna i niepodważalna.

W praktyce wcale tak nie jest. W trakcie postępowania sądowego i egzekucyjnego należy bezwzględnie kontrolować jego prawidłowy przebieg i reagować, jeżeli jest prowadzone niezgodnie z prawem.

Na etapie postępowania sądowego jest wiele elementów takich jak np.: przedawnienie roszczenia, które sąd rozpatruje tylko na wniosek pozwanego czyli dłużnika.

Jeżeli sprawa trafiła już do komornika i dłużnik otrzymał zawiadomienie o wszczęciu egzekucji lub postanowienie o wyznaczeniu licytacji, również istnieją skuteczne sposoby, aby pozbawić wierzyciela prawa do majątku dłużnika, a czasami komornika zmusić do wypłaty odszkodowania za podjęte działania. Na tym etapie mamy do dyspozycji np: powództwo przeciw egzekucyjne lub skarga na czynności komornicze.

Nasi specjaliści i adwokaci z wieloletnim doświadczeniem procesowym poprowadzą kompleksowo obsługę prawną i procesową Państwa zadłużenia.

Jednocześnie należy pamiętać, że nie odbierając korespondencji lub nie odpowiadając na nią, doprowadzamy bezpowrotnie do uprawomocnienia wyroków sądu lub pozbawiamy się możliwości przeciwdziałania czynnościom komorniczym.