Wiele uzasadnionych kontrowersji wywołuje wśród dłużników dochodzenie przez firmy windykacyjne dawno już przedawnionych długów. Coraz częściej słyszymy w mediach lub czytamy na forach internetowych o przykładach dochodzenia niezapłaconych rachunków za telefon lub energię elektryczną sprzed kilku lub kilkunastu lat.

Czy w takiej sytuacji dochodzenie należności jest zgodne z prawem?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy zdefiniować instytucję przedawnienia roszczeń, która została zawarta w art. 117 ust. 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, pod warunkiem zgłoszenia przez pozwanego (dłużnika) do Sądu przed którym toczy się postępowanie odpowiedniego zarzutu co spowoduje, że sąd odrzuci złożony pozew i obciąży kosztami powoda (wierzyciela).

Należy pamiętać że sąd nie uwzględni przedawnienia z urzędu, a tylko i wyłącznie na wniosek dłużnika. Zatem jeżeli nie zostanie zgłoszony taki wniosek wyrok stanie się prawomocny i wierzytelność zostanie skierowana do egzekucji komorniczej.

Dlatego otrzymując pismo od firmy windykacyjnej sugerujemy by skontaktować się z naszymi specjalistami którzy ocenią zasadność roszczenia i przedstawią dalszą drogę działania, a w przypadku konieczności wystąpienia na drogę sądową nasi adwokaci przygotują niezbędną dokumentację procesową i poprowadzą sprawę przed sądem.