Kompleksowa obsługa firm Bezpieczeństwo i wynikający z niego komfort działania są ważne dla każdego z nas. Polski system prawny jest zawiły i aby sprawnie poruszać się w labiryncie ustaw i aktów wykonawczych, konieczne jest korzystanie z fachowej wiedzy doświadczonych prawników. Dzisiejsze umowy handlowe to często rozbudowane akty prawne, których dokładne zrozumienie wymaga znajomości wielu dziedzin prawa. Podpisywanie takich umów powinno odbywać się koniecznie po wcześniejszej konsultacji z prawnikiem posiadającym doświadczenie w sprawach gospodarczych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy kompleksową pomoc w zakresie doradztwa w rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy w swojej działalności. Zapewniamy kompleksowe usługi doradcze w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa handlowego, prawa gospodarczego, doradztwo w kwestiach związanych z zarządzaniem wierzytelnościami.

Usługi Kancelarii obejmują wszystkie prawne zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:

 • udzielania porad prawnych,
 • sporządzania opinii prawnych,
 • przygotowywania aktów prawnych,
 • występowania przed sądami i urzędami (zastępstwo procesowe),
 • udział w negocjacjach i rokowaniach
 • audyt procesów bezpieczeństwa wierzytelności,
 • prowadzenie działań windykacyjnych.
 • Wywiad gospodarczy.

w szczególności:

 • tworzenia spółek i ich oddziałów, dokonując czynności koniecznych do ich rejestracji,
 • tworzenia fundacji i stowarzyszeń.
 • udziału w postępowaniach upadłościowych po stronie wierzycieli lub podmiotów upadających,
 • prowadzenia likwidacji spółek kończących działalność gospodarczą,
 • przekształcania, łączenia i podziałów spółek oraz ich restrukturyzacji,
 • świadczenia usług w sprawach korporacyjnych (sporządzanie regulaminów zarządów i rad nadzorczych,
 • organizowania zgromadzeń wspólników, przygotowywanie uchwał, dokonywania zmian w umowach i statutach spółek itp.),
 • dochodzenia należności, kar umownych, bezpodstawnego wzbogacenia,
 • dochodzenia realizacji kontraktów handlowych,
 • dochodzenia realizacji w sprawach wynikających z umów najmu i dzierżawy.
 • tworzenie raportów

Zlecając nam opiniowanie planowanych przedsięwzięć otrzymacie Państwo nie tylko opinię formalno – prawną, ale również na Państwa życzenie zrealizujemy opinie pod względem ekonomicznym lub podatkowym.