Аудит заборгованості

Аудит безпеки фінансового руху є послугою, яка дозволяє оцінити рівень безпеки Вашої заборгованості. Під час аудиторського аналізу в офісі Клієнта ми контролюємо всі сфери, пов‘язані з фінансовою безпекою реалізованого продажу, виявляємо неточності або слабкі місця і аналізуємо їх вплив на безпеку заборгованості. Результатом цих дій є висновки і вирішення, які дозволяють мінімізувати ризик значних запізнень або втрати заборгованості.

Етапи аудиту:

  1. Аналіз фінансових процесів Клієнта.

 Полягає в аналізі процесів в офісі Клієнта. Аудит полягає у перевірці принципів верифікації нових клієнтів, договорів про комерційний кредит, якості документів, пов‘язаних з поточним продажем, участі окремих організаційних одиниць в процесі стягнення заборгованості.

  1. Складання аудиторського звіту.

На основі зібраної інформації про наявні процеси, в залежності від індивідуальної специфіки підприємства і галузі, наші спеціалісти опрацьовують аудиторський звіт.

  1. Презентація аудиторського звіту.

Ми представляємо Клієнту звіт, за бажанням клієнта українською мовою, який містить опис діючих процесів, аналіз наслідків виявлених неточностей або слабких місць та консультацію з приводу введення необхідних змін.

На окремих умовах ми проводимо навчання працівників Клієнта, відповідальних за стягнення заборгованості, а також надаємо допомогу у сфері складання торговельних договорів з Клієнтами.

 

Ми перевіряємо, чи клієнт не фігурує як недобросовісний в доступних нам інформаційних засобах.

 В рамках постійної співпраці постачаємо фірмі примірники документів, які допомагають дисциплінувати платників.

Крім того, відповідно до потреб наших Клієнтів, до пропозиції колекторських послуг стягнення заборгованості ми долучили печатку колекторської агенції, призначену для опечатування рахунків і платіжних вимог. Подробиці, які стосуються набуття і правил її використання, Ви знайдете в закладці «Печатка превенції».