Uzupełnienie członków spółdzielni socjalnej do wymaganego minimum

Chciałbym odpowiedzieć na coraz częściej zadawane pytanie. Co dzieje się ze spółdzielnią, w której liczba członków spada poniżej minimalnej? Niestety w tym miejscu trochę prawa zgodnie z art. 18 Ustawy o spółdzielniach socjalnych, spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji w przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu w przypadku osób fizycznych i dwóch w przypadku osób prawnych. Mając na uwadze powyższe wielu członków spółdzielni socjalnych zadaje sobie pytanie, kiedy następuje obowiązek przejścia w stan likwidacji? Najczęściej padają dwa terminy. Z dniem w którym zmniejsza się liczba członków lub w ciągu sześciu miesięcy od dnia zmniejszenia ilości członków poniżej zapisanego w ustawie minimum. Otóż nic bardziej mylnego. Okres sześciu miesięcy wynika z […]