Ile powinien trwać okres kandydacki w Spółdzielni socjalnej?

Uzależnienie przyjęcia nowego członka od okresu kandydackiego i czas trwania tego okresu ustawodawca pozostawił woli spółdzielców. Czyli jeżeli decydujemy się na wprowadzenie okresu kandydackiego musimy zawrzeć w statucie stosowne postanowienia. Na tej płaszczyźnie spotykam się z dwoma szkołami. W pierwszej okresy kandydackie wynoszą rok nawet w kilku przypadkach spotkałem się z postanowieniem o dwóch latach. Na zadane pytanie, co w przypadku, kiedy któryś ze spółdzielców zdecyduje o odejściu? Słyszę często odpowiedź, iż wprawdzie nie było takiego przypadku, ale tak długi okres pozwala sprawdzić się wzajemnie zanim dana osoba wejdzie do spółdzielni, jako pełnoprawny jej członek. Druga szkoła to często druga skrajność tzn. okresy kandydackie tygodniowe lub dwutygodniowe. Ja w takiej […]