Chciałbym odpowiedzieć na coraz częściej zadawane pytanie. Co dzieje się ze spółdzielnią, w której liczba członków spada poniżej minimalnej?

Niestety w tym miejscu trochę prawa zgodnie z art. 18 Ustawy o spółdzielniach socjalnych, spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji w przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu w przypadku osób fizycznych i dwóch w przypadku osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe wielu członków spółdzielni socjalnych zadaje sobie pytanie, kiedy następuje obowiązek przejścia w stan likwidacji? Najczęściej padają dwa terminy. Z dniem w którym zmniejsza się liczba członków lub w ciągu sześciu miesięcy od dnia zmniejszenia ilości członków poniżej zapisanego w ustawie minimum. Otóż nic bardziej mylnego. Okres sześciu miesięcy wynika z art. 5, ust.6. Ustawy o spółdzielniach socjalnych i dotyczy zachwiania proporcji dotyczącej osób nie przynależących do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (tzw. specjalistów), których ilość nie może być większa niż 50 % ogólnej liczby członków spółdzielni socjalnej.

Aby udzielić odpowiedzi na pytanie zasadnicze należy sięgnąć do art. 113. § 1, ust 2 Ustawy Prawo spółdzielcze, który stanowi, iż spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej wskazanej w statucie lub w ustawie, jeżeli spółdzielnia w terminie jednego roku nie zwiększy liczby członków do wymaganej wielkości.

Tak więc:

Jeżeli w spółdzielni socjalnej liczba członków spadnie poniżej pięciu, mamy rok na uzupełnienie członków do minimum.

Jeżeli liczba osób z grupy wykluczenia społecznego spadnie poniżej 50% mamy sześć miesięcy na uzupełnienie by wyrównać te proporcje.

Mariusz Tywoniuk

O Mariusz Tywoniuk

Prezes Zarządu Kancelarii Prawnej GM Consulting i Dyrektor Placówki Oświatowej Centrum Kształcenia Kadr Optimum CG, jednocześnie Prezes Zarządu Optimum CG Sp. z o.o. Absolwent Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wydziału Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Pierwsze doświadczenia nabyte w Wydziale Przestępczości Gospodarczej Komendy Stołecznej w Warszawie. Od 1998r. realizuje projekty wdrożeniowe w zakresie przekształcenia i reorganizacji podmiotów gospodarczych - głównie spółek kapitałowych, audytów związanych z: bezpieczeństwem należności, proceduralizacją działań windykacyjnych, realizacją procesów naprawczych, przekształceniowych i restrukturyzacyjnych, oraz szeroko pojętego doradztwa prawno-ekonomicznego. Stale podnosi swoje kwalifikacje w zakresie prawa, ekonomii, rachunkowości, zarządzania i ekonomii społecznej uczestnicząc w wielu kursach zawodowych i szkoleniach, a także konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członek Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.