Pułapki dochodzenia należności transportowych cz. II

Skuteczne dostarczenie Faktury VAT. Najlepszym rozwiązaniem jest podpisanie z kontrahentem umowy, w której jednoznacznie zostaną określone takie aspekty współpracy jak: warunki i terminy realizacji transportu, częstotliwość fakturowania, dokumenty towarzyszące, terminy płatności, sposób zgłaszania i proces realizacji procesu reklamacyjnego itp. Jednak zdaję sobie sprawę z faktu, iż transportowcy bardzo często proces sprzedaży usług realizują w oparciu o fakturę VAT. Pragnę zwrócić uwagę na to, iż wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług został zniesiony obowiązek podpisywania faktur, to jednak podobne środki należy stosować nie dla wymogów prawa podatkowego, ale skutecznego dochodzenia należności. Jeżeli nie posiadamy podpisanej umowy, w której nabywca […]

Pułapki dochodzenia należności transportowych cz.I

Chciałbym zwrócić uwagę na podstawowe problemy, które znacząco utrudniają lub uniemożliwiają sprawny proces dochodzenia należności. Zdaję sobie sprawę z faktu, iż dla wielu czytelników będą to oczywiste fakty, jednak jak dowodzi nasze doświadczenie brak wiedzy lub należytej staranności w dochowaniu przedstawionych poniżej punktów przysparza wiele niepotrzebnych problemów, dodatkowych kosztów i straty czasu. Problematykę chciałbym przedstawić w kilku częściach, jeżeli pojawią się pytania chętnie na nie odpowiem proszę je kierować na adres tywoniukm@gmconsulting.com.pl Zachowanie staranności i kompleksowości w wypełnianiu listu przewozowego. Art.38 prawa przewozowego wskazuje, fakultatywny obowiązek stosowania listu przewozowego, z czego niestety korzysta duża grupa przewoźników krajowych, wystawiając faktury za wykonaną usługę w oparciu o dokumenty klienta typu: WZ, PZ, PW […]

Ryzyka w procesie zarządzania należnościami w Spółce – praktyki i wzorce stosowane w biznesie

Ryzyko działalności gospodarczej wydaje się być w obecnej sytuacji rynkowej nieuniknione i w zasadzie wszechobecne. Dotyka ono w mniejszym lub większym stopniu każdego przedsiębiorcy, niezależnie od branży w jakiej działa. Utrudnia mu dynamiczne rozwijanie przedsiębiorstwa, a czasami prowadzi do bankructwa. Aby skutecznie wystrzegać się problemów z należnościami potrzeba: rozwagi podczas podejmowania decyzji biznesowych, ostrożności w prowadzeniu współpracy z nowymi klientami jak również monitorowania współpracy z obecnymi, co przejawiać się powinno wprowadzeniem i egzekwowaniem zasad postępowania z nimi. Obowiązkowym stało się więc monitorowanie kontrahentów. Podstawowa weryfikacja powinna dotyczyć istnienia firmy na rynku i prawidłowości jej danych. Niejednokrotnie zdarza się, że poprzez proste czynności sprawdzające wykrywa się niesolidnych płatników, bądź nawet firmy […]

Podstawowe działania windykacyjne

Pisząc niniejszy artykuł chciałabym choć po części przybliżyć czytelnikom problematykę prowadzenia działań mających na celu odzyskanie należności. Jest to zagadnienie o bardzo szerokim zakresie, niemożliwością jest przedstawienie go w pełni w ramach jednej publikacji. Dlatego też, główny nacisk kładę tutaj na podstawowe zagadnienia i problemy z jakimi zetknąć się mogą osoby rozpoczynające prowadzenie działań windykacyjnych. Ustalenie schematu działania. Każde działanie od którego uzależniony jest rezultat powinno być dokładnie przemyślane. Chcąc osiągnąć wysoką skuteczność, lepiej jest dłużej zastanowić się nad aspektami każdego, poszczególnego ruchu (tj.: formą, czasem itp.) lub skonsultować to z osobami posiadającymi doświadczenie w tym względzie niż nieprzemyślanym zachowaniem zniweczyć postawiony sobie cel. Również dla procesu windykacji konieczne jest […]

Optymalizacja procesu zarządzania należnościami.

Artykuł niniejszy prezentujemy Państwu jako kontynuację cyklu dotyczącego bezpiecznego zarządzania należnościami. W poprzednim, w głównej mierze, rozwinięto tematykę prewencyjną. Jednak również klientów stałych należy dyscyplinować oraz konsekwentnie dopingować do terminowego płacenia. Krótkie terminy płatności nie są wyłącznym powodem, dla którego klienci nie spłacają należności. Okazuje się, iż jest to również wynik braku działań ze strony kredytującego,  który  nie czyniąc właściwych starań ku odzyskaniu należnych środków, tym samym zezwala na ciągłe, faktyczne wydłużanie terminów płatności. Klienci z reguły bardziej skłonni są terminowo płacić należności egzystencjonalne tzn. takie, które nieziszczone wstrzymują działalność firmy. Pozostałe należności handlowe regulowane są w drugiej kolejności. W celu uniknięcia problemów z należnościami konieczna jest więc reakcja przedsiębiorcy. […]