Ryzyka w procesie zarządzania należnościami w Spółce – praktyki i wzorce stosowane w biznesie

Ryzyko działalności gospodarczej wydaje się być w obecnej sytuacji rynkowej nieuniknione i w zasadzie wszechobecne. Dotyka ono w mniejszym lub większym stopniu każdego przedsiębiorcy, niezależnie od branży w jakiej działa. Utrudnia mu dynamiczne rozwijanie przedsiębiorstwa, a czasami prowadzi do bankructwa. Aby skutecznie wystrzegać się problemów z należnościami potrzeba: rozwagi podczas podejmowania decyzji biznesowych, ostrożności w prowadzeniu współpracy z nowymi klientami jak również monitorowania współpracy z obecnymi, co przejawiać się powinno wprowadzeniem i egzekwowaniem zasad postępowania z nimi. Obowiązkowym stało się więc monitorowanie kontrahentów. Podstawowa weryfikacja powinna dotyczyć istnienia firmy na rynku i prawidłowości jej danych. Niejednokrotnie zdarza się, że poprzez proste czynności sprawdzające wykrywa się niesolidnych płatników, bądź nawet firmy […]