Podstawowe działania windykacyjne

Pisząc niniejszy artykuł chciałabym choć po części przybliżyć czytelnikom problematykę prowadzenia działań mających na celu odzyskanie należności. Jest to zagadnienie o bardzo szerokim zakresie, niemożliwością jest przedstawienie go w pełni w ramach jednej publikacji. Dlatego też, główny nacisk kładę tutaj na podstawowe zagadnienia i problemy z jakimi zetknąć się mogą osoby rozpoczynające prowadzenie działań windykacyjnych. Ustalenie schematu działania. Każde działanie od którego uzależniony jest rezultat powinno być dokładnie przemyślane. Chcąc osiągnąć wysoką skuteczność, lepiej jest dłużej zastanowić się nad aspektami każdego, poszczególnego ruchu (tj.: formą, czasem itp.) lub skonsultować to z osobami posiadającymi doświadczenie w tym względzie niż nieprzemyślanym zachowaniem zniweczyć postawiony sobie cel. Również dla procesu windykacji konieczne jest […]

Optymalizacja procesu zarządzania należnościami.

Artykuł niniejszy prezentujemy Państwu jako kontynuację cyklu dotyczącego bezpiecznego zarządzania należnościami. W poprzednim, w głównej mierze, rozwinięto tematykę prewencyjną. Jednak również klientów stałych należy dyscyplinować oraz konsekwentnie dopingować do terminowego płacenia. Krótkie terminy płatności nie są wyłącznym powodem, dla którego klienci nie spłacają należności. Okazuje się, iż jest to również wynik braku działań ze strony kredytującego,  który  nie czyniąc właściwych starań ku odzyskaniu należnych środków, tym samym zezwala na ciągłe, faktyczne wydłużanie terminów płatności. Klienci z reguły bardziej skłonni są terminowo płacić należności egzystencjonalne tzn. takie, które nieziszczone wstrzymują działalność firmy. Pozostałe należności handlowe regulowane są w drugiej kolejności. W celu uniknięcia problemów z należnościami konieczna jest więc reakcja przedsiębiorcy. […]